โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม RMUTL KM DAY 2023 “รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM” | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรม RMUTL KM DAY 2023 “รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 สิงหาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 734 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 กันยายน 2566 - 7 กันยายน 2566

สถานที่ : ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา

กิจกรรม RMUTL KM DAY 2023
“รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM”
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

เกี่ยวกับโครงการ

 

 

เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

 

ดาวน์โหลด E-Book

 

 

 

ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

รายการผลงานแนวปฏิบัติที่ดี : บทความแนวปฏิบัติที่ดี

ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้านการวิจัย

ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 

 

รายการผลงานแนวปฏิบัติที่ดี : คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี

ด้านการผลิตบัณฑิต

 

ด้านการวิจัย

 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 

ผลการให้คะแนนผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา