โลโก้เว็บไซต์ โปสเตอร์แนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ 7 กันยายน 2566 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โปสเตอร์แนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ 7 กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 643 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

โปสเตอร์แนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ 7 กันยายน 2566
โดย คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 18 หน้า
ปีพิมพ์ 2566

 

เกี่ยวกับหนังสือ

รวมผลงานแนวปฏิบัติที่ภาคโปสเตอร์ จำนวน 18 เรื่อง ใน 3 ประเด็นองค์ความรู้ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และ ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน จากกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (RMUTL Good Practice Award 2023) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก 

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา