โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) การจัดการความรู้  RMUTL good practice 2023 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) การจัดการความรู้ RMUTL good practice 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 4962 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) การจัดการความรู้  RMUTL good practice 2023
โดย คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 334 หน้า
ปีพิมพ์ 2566

 

เกี่ยวกับหนังสือ

รวมผลงานแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 24 เรื่อง ใน 3 ประเด็นองค์ความรู้ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และ ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน จากกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (RMUTL Good Practice Award 2023) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก 

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา