โลโก้เว็บไซต์ ส่งไฟล์เอกสาร งานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ส่งไฟล์เอกสาร งานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี 2566


 

 

 

ประเภทเอกสาร

 

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
 2. แผนการดำเนินงาน
 3. แบบข้อเสนอโครงการ
 4. รายงานความก้าวหน้า 
  • ระยะที่ 1 ส่งสิ้นเดือน พฤษภาคม 2566
  • ระยะที่ 2 ส่งสิ้นเดือน มิถุนายน 2566
  • ระยะที่ 3 ส่งสิ้นเดือน กรกฎาคม 2566
 5. แนวปฏิบัติที่ดี
 6. ผลการดำเนินงาน
 7. คลิปองค์ความรู้/เทคนิค/แนวปฏิบัติ 
  ** กรุณาอย่าพึ่งอัพขึ้น YouTube เอง 
 8. เอกสารอื่นๆ

 

 

 

 


 ตรวจสอบผลการส่งไฟล์

 


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา