โลโก้เว็บไซต์ แผนการจัดการความรู้ประจำปี  | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนการจัดการความรู้ประจำปี


ปี 2566

 

ปี 2565

 

ปี 2564

 

ปี 2563

 

ปี 2562

  • แผนประจำปี 2562                                                                                        

 

ปี 2561

 

ปี 2560

  • แผนประจำปี 2560                                                                                        

 

ปี 2559

  • แผนประจำปี 2559                                                                                        

 

ปี 2558

  • แผนประจำปี 2558                                                                                        

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา