โลโก้เว็บไซต์ [[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] แบบสอบถามออนไลน์ ทำเป็นใน 5 นาที | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] แบบสอบถามออนไลน์ ทำเป็นใน 5 นาที

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1230 คน

(44) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เรื่อง: แบบสอบถามออนไลน์ ทำเป็นใน 5 นาที

เจ้าของผลงาน : นคร คำกิติ

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 

ไฟล์สื่อวีดิทัศน์ คลิกที่นี่
[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา