โลโก้เว็บไซต์ [[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและหนังสือภายนอก | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและหนังสือภายนอก

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 838 คน

(21) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เรื่อง: การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและหนังสือภายนอก

เจ้าของผลงาน : นางณปภัช พันธุ์แก้ว, นางสาวปราณี มะโนวร, นายอภิเดช กรรณิกา, นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ

หน่วยงาน : มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : น่าน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 

ไฟล์สื่อวีดิทัศน์ คลิกที่นี่
[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา