โลโก้เว็บไซต์ [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 356 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เรื่อง: การขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการ

เจ้าของผลงาน : นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน

หน่วยงาน : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา