โลโก้เว็บไซต์ [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] เทคนิคการบริการนำส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] เทคนิคการบริการนำส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 856 คน

(59) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เรื่อง: เทคนิคการบริการนำส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าของผลงาน : นางอุมาพร เจริญธนากุล

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา