โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2452 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564
โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปีพิมพ์ 2564
จำนวน 301 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ : 
รวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานจัดทำคลังความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ตามแผนการจัดการความรู้แผนการดำเนินกิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 และได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://km.rmutl.ac.th

 

ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

  • การจัดการความรู้รายหน่วยงาน 
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ  
  • กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  
  • การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
  • รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

อ่านแบบออนไลน์ :ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา