โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมโหวต ร่วมแชร์ บทความแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อมอบรางวัล Popular Vote | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมโหวต ร่วมแชร์ บทความแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อมอบรางวัล Popular Vote

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1059 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2021) ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เพื่อเป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนําความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และได้จัดการประกวดบทความ ประเภท Popular Vote เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโหวตบทความแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ทางออนไลน์
 
จึงขอเชิญบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมโหวต ร่วมแชร์ บทความแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อมอบรางวัล Popular Vote ดังนี้

 1. รางวัล Popular Vote ประเภท จำนวนผู้เข้าอ่าน (สนใจ) บทความ มากที่สุด จำนวน 1 รางวัล
 2. รางวัล Popular Vote ประเภท จำนวนการ Share (เผยแพร่) บทความ มากที่สุด จำนวน 1 รางวัล
 3. รางวัล Popular Vote ประเภท จำนวนการ Comments (แลกเปลี่ยน) บทความ มากที่สุด จำนวน 1 รางวัล

 

โดยจะเปิดโหวตคะเเนนตั้งเเต่วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564 ทาง [ https://km.rmutl.ac.th/tags/popular-vote-2021 ]

 

วิธีร่วมโหวต / แชร์ สามารถทำได้ ดังนี้

 

 1. ร่วมโหวต :
  ทำได้ง่ายๆ เพียงเปิด "บทความแนวปฏิบัติที่ดี" ที่ต้องการ 
  คะแนนโหวตนับจาก "ยอดจำนวนผู้เข้าชม (views)" 

   
 2. ร่วมแชร์ :
  เพียง กด! “Share” บทความแนวปฏิบัติที่ดี ไปยังสื่อทางออนไลน์ที่ต้องการ ( เช่น facebook)

   
 3. ร่วม Comment
  พิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็นที่ "Comment" ใต้บทความ
   

 

ประกาศผลการโหวต/แชร์ หลังวันที่ 20 สิงหาคม 2564

 

 รายละเอียดโครงการ [ https://km.rmutl.ac.th/activity/1547-2021-0709 ]
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา