โลโก้เว็บไซต์ การจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 536 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน

เรื่อง การเดินทางไปราชการ การยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม
โดย คณะกรรมการจัดการความรู้ 
น่าน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน
จำนวน 26 หน้า

สาระสังเขป

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การเดินทางไปราชการ การยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม” เพื่อให้ผู้เดินทางไปราชการรู้ขั้นตอนปฏิบัติ การเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น มีความผิดพลาดน้อยลงเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

คู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ดี 2563 | การจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี น่าน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา