โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2563 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2702 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
จำนวน 161 หน้า

 

สาระสังเขป

ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์ ตามแผนการจัดการความรู้ แผยการดำเนินกิจกรรม และได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานจัดทำคลังความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้ ผ่านเว็บไซต์ https://km.rmutl.ac.th 

 

รายงานKM63 | รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2563

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา