โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 317 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอนัดหมายการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ะแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านระบบ MS.Team ครับ ทั้งนี้จะแจ้งหนังสือเชิญเป็นทางการผ่านหน่วยงานไปครับ ขอบคุณครับ

 

คลิกที่นี่ [ Ms.Team RMUTL KM Conference 4/2563

 

เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่4.2563

KM ครั้งที่4.2563 | บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา