โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มีนาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 439 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ติดตามการดำเนินงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของแต่ละหน่วยงานสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑ รวมถึงการเสนอขออนุมัติโครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของหน่วยงาน เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ในองค์กรตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติจากรศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา

ภาพ วิทยา กวีวิทยาภรณ์
ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี

 

เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่2.2563

| 01-แบบฟอร์มบันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี [docx]

| 02-แบบฟอร์มบันทึกการเล่าเรื่อง [docx]

| 03-แบบฟอร์มบันทึกการเล่าเรื่อง [pdf]

| 04-แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมกิจกรรม [docx]

| 05-โครงการการจัดการความรู้ [docx]

| 06-ขั้นตอนKM [pdf]

| 07-ตัวอย่างแผน [doc]

| 08-วาระการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ [pdf]

| 09-เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร [pdf]

| 10-เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กรผ่านห้องประชุมทางไกล [pdf]

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา