โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 615 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 21 มิถุยายน พ.ศ. 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน หัวข้อ "เริ่มต้นอย่างไรเมื่อรับหน้าที่พิธีกร : เตรียมความพร้อมและเทคนิคการพูด" เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีผศ.ดร. ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา ด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 90 คน โดยก่อนมอบเวทีการเสวนาให้กับผู้นำเสวนา คณะกรรมการฯ จัดกิจกรรมสุ่มมอบของที่ระลึกจากรายชื่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 ท่าน และ สุ่มมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในห้อง จำนวน 1 ท่าน

 

กิจกรรมเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น และการเรียนรู้ระหว่างกันในการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สู่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสามารถแนะนำแนวทางปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและองค์กร โดยในครั้งนี้ ได้นำแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good practice) จากปีที่ผ่านมา ในเรื่อง เริ่มต้นอย่างไรเมื่อรับหน้าที่พิธีกร : เตรียมความพร้อมและเทคนิคการพูด โดยมี นางณปภัช พันธุ์แก้ว กองการศึกษา น่าน, นางสาวเอื้องเหนือ นิกรพันธุ์  และ นายพงษ์พันธุ์ ธรรมลังกา กองบริหารทรัพยากร น่าน เป็นผู้นำเสวนา

 

ดูวีดิทัศน์กิจกรรม ที่ CoP 2567 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน : เริ่มต้นอย่างไรเมื่อรับหน้าที่พิธีกร เตรียมความพร้อมและเทคนิคการพูด  [เร็วๆ นี้]ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา