โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการวิจัย | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มิถุนายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1435 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการวิจัย หัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม" วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams


กิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2566 ด้านการวิจัย หัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม" ประกอบด้วย ประเด็นหัวข้อดังนี้

 

 • ประเด็น  "ตัวชี้วัด สิทธิบัตร และงานสร้างสรรค์"
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์  สัสดีแพง  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง

 

 • ประเด็น  "องค์ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา"
  นางสาวรัชนีกร  แรงขิง
  กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 

 • ประเด็น  "การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา"
  นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์ 
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  มทร.ล้านนา เชียงใหม่


ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
แสกน QR Code นี้


หรือ คลิก URL https://forms.gle/8gpMLmHEACUSvgRX7

 

 

 

พิเศษ!! ลุ้นรับแก้วที่ระลึก 12 นักษัตรจำนวน 1 ใบ 

*** สุ่มแจก ช่วงวันเสวนา 3 รอบ ***

แทนคำขอบคุณในความร่วมมือของท่านในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลองค์ความรู้ KM RMUTL ผู้เชี่ยวชาญสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ทางคณะทำงานดำเนินงานฯ ได้เตรียมจัดทำแก้วที่ระลึก โดยท่านสามารถเลือกลายอิงตามปีเกิด - 12 นักษัตร ในแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ทันที (แก้ว 1 ใบ/การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 Cop)
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา