โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการผลิตบัณฑิต | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการผลิตบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1423 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ "การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ" วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30-16.30 น. ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams

 

กิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2566 ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ "การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ" ประกอบด้วย ประเด็นหัวข้อดังนี้

 

 • ประเด็น "เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ "
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร  สายปาระ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน 

 

 • ประเด็น  "ทักษะความท้าทายในการพัฒนานักศึกษาเพื่อนําเสนอผลงานบนสื่อดิจิทัล"
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี  
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

 • ประเด็น  "เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์"
  อาจารย์มนตรี ธรรมพัฒนากูล 
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
   


ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
แสกน QR Code นี้


หรือ คลิก URL https://forms.gle/8gpMLmHEACUSvgRX7
 

 

 

พิเศษ!! ลุ้นรับแก้วที่ระลึก 12 นักษัตรจำนวน 1 ใบ 

*** สุ่มแจก ช่วงวันเสวนา 3 รอบ ***

แทนคำขอบคุณในความร่วมมือของท่านในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลองค์ความรู้ KM RMUTL ผู้เชี่ยวชาญสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ทางคณะทำงานดำเนินงานฯ ได้เตรียมจัดทำแก้วที่ระลึก โดยท่านสามารถเลือกลายอิงตามปีเกิด - 12 นักษัตร ในแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ทันที (แก้ว 1 ใบ/การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 Cop)
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา