โลโก้เว็บไซต์ [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เรื่อง: กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

เจ้าของผลงาน : ศรัญญา  อินทร์คำเชื้อ

หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล

มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา