โลโก้เว็บไซต์ [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและภายนอก หน่วยงาน กองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและภายนอก หน่วยงาน กองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 792 คน

(37) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เรื่อง: การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและภายนอก หน่วยงาน กองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เจ้าของผลงาน : นางณปภัช พันธุ์แก้ว, นางสาวปราณี มะโนวร, นายอภิเดช กรรณิกา, นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ    

หน่วยงาน : กองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : น่าน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา