โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงาน บทความ/คลิปวิดีโอ ร่วมกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติ มทร.ล้านนา ประจำปี 2565 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงาน บทความ/คลิปวิดีโอ ร่วมกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติ มทร.ล้านนา ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1564 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกท่านเข้าร่วมส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2021) ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

รางวัลผู้ชนะการประกวดการนําเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
ผู้เข้าร่วมส่งผลงานตามเงื่อนไข จะได้รับประกาศนียบัตร

 

ส่ผลงาน

URL ส่งงาน : https://forms.gle/cMh4R9qJ1QFBDwc38

 

 

 

การส่งคลิปวิดีโอ


 

กำหนดการ กิจกรรมการประกวดผลงาน "แนวปฏิบัติที่ดี" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนดการดังนี้

  • 21 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
  • 26 สิงหาคม 2565                        ประกาศผลรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละประเภท
  • 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565     คณะกรรมการพิจารณาบทความ/คลิปวิดีโอ ประเภท บทความดีเด่น/คลิปวิดีโอดีเด่น
  • 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565     สัปดาห์ประกวดบทความ/คลิปวิดีโอ ประเภท Popular Vote
  • 8 กันยายน 2565                          ประกาศผลรางวัลการนําเสนอผลงาน

 

 รายละเอียดโครงการ [ กิจกรรมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565 ]

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา