โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 600 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จากการประชุมในห้องประชุมปิดตามปกติ เป็นระบบออนไลน์สื่อสารสองทาง เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงในการชุมนุมของประชากรจำนวนมาก หรือจนกว่าเหตุการณ์จะกลับมาเป็นปกติ ตามแนวนโยบายด้านสาธารณสุข และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) รับมือวิกฤติการณ์โควิด-๑๙ ของชาติและประชาคมโลกขณะนี้

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และ ร่วมปรับแผนการดำเนินงานและการสรุปการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ รวมถึงให้ทุกหน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้มาให้ส่วนกลางรวบรวมและดำเนินการในลำดับต่อไป

 

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี

 


 

KM ครั้งที่3.2563 | วาระการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ [pdf]

KM ครั้งที่3.2563 | รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 [pdf]

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา