โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 เมษายน 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management หรือ KM) โดยจัดให้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงาน รวมถึงการจัดการความรู้ระดับบุคคล ซึ่งจะเป็นการพัฒนางานของตนเองแล้ว ยังสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไปได้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา" ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการ "การจัดการความรู้ (KM) เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567  จำนวน 40 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ผ่านระบบ KM RMUTL ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

 

[[ ส่งข้อเสนอโครงการ ของแผนกหน่วยงาน หรือ บุคลากรสายสนับสนุน คลิกที่นี่ ]]

 

[[ ดูผลการส่ง คลิกที่นี่ ]]

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา