โลโก้เว็บไซต์ บันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน  | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กันยายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 449 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

บันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน หัวข้อ "องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00-16.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams

 


ดูกิจกรรมย้อนหลัง ที่ URL  RMUTL KM Channel

 

หรือ ดูแยกรายตอน ดังนี้

 

-------

พิธีเปิดกิจกรรม RMUTL KM Cop ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

  • ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม,
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

แนะนำกิจกรรม RMUTL KM CoP ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

โดย ว่าที่ ร.ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ กรรมการและเลขานุการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และแนะนำกิจกรรม RMUTL KM CoP ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

เทคนิคการประสานงานและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการสำนักงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น "เทคนิคการประสานงานและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการสำนักงาน" นำเสวนาโดย

  • นายเตชิษ สันสี (นักวิจัย) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และ
  • นางสาวอภิรดา คำฟูบุตร (นักวิชาการศึกษา) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

 

เทคนิคการบริการนําส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น "เทคนิคการบริการนําส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ" นำเสวนาโดย

  • นายนคร คำกิติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่
  • นายสมชนก ศรลัมพ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

-------


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา