โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมส่ง คู่มือการปฏิบัติงาน สู่คลังความรู้ของมหาวิทยาลัย | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมส่ง คู่มือการปฏิบัติงาน สู่คลังความรู้ของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 สิงหาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3026 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ ขอเชิญชวนบุคลากร สายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ หรือระดับที่สูงกว่า  ร่วมส่งผลงาน "คู่มือการปฏิบัติงาน" เพื่อรวบรวมรเผยแพร่เป็นแหล่งข้อมูลและแรงบันดาลใจสำหรับบุคลากรท่านอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน ป้องกันความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ใน คลังความรู้ หมวด "คู่มือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา " โดยสามารถเข้าถึงได้ฟรีที่ โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา "คู่มือปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา "

 

รายละเอียดการส่งผลงาน:

  • รับส่งผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยทุกผลงานที่ส่ง ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รับของที่ระลึก “แก้ว ชุด  12 นักษัตร”
  • ส่งผลงานที่ URL : [https://forms.gle/yDWgXafA4Nn3A2WCA] หรือ คลิกส่งที่ไอคอนส่งไฟล์งานด้านล่าง
  • รูปแบบไฟล์ที่รับ: PDF, DOC

 

คณะทำงานหวังว่าบุคลากรทุกท่านจะเข้าร่วมส่งเสริมฐานความรู้ทางวิชาชีพที่มหาวิทยาลัย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในอนาคต
 

 


ส่งไฟล์คู่มือปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา

 

 

ตรวจสอบผลการส่งคู่มือปฏิบัติงาน  | คลังความรู้ หมวด "คู่มือการปฏิบัติงาน มทร.ล้านนา"

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา