โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 994 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน หัวข้อ "องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่" วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566  เวลา 15.00-16.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams

 

กิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2566 ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน หัวข้อ "องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่" ประกอบด้วย ประเด็นหัวข้อดังนี้ 

 

 • ประเด็น  "เทคนิคการประสานงานและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการสำนักงาน"
  - นายเตชิษ สันสี (นักวิจัย)
  - นางสาวอภิรดา คำฟูบุตร (นักวิชาการศึกษา)
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 

 • ประเด็น  "เทคนิคการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน"
  นายสมชนก ศรลัมพ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
  กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 

 

 • ประเด็น  "เทคนิคการบริการนําส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ"
  นายนคร คำกิติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
แสกน QR Code นี้


หรือ คลิก URL https://forms.gle/8gpMLmHEACUSvgRX7

 

 

พิเศษ!! ลุ้นรับแก้วที่ระลึก 12 นักษัตรจำนวน 1 ใบ 

*** สุ่มแจก ช่วงวันเสวนา 3 รอบ ***

แทนคำขอบคุณในความร่วมมือของท่านในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลองค์ความรู้ KM RMUTL ผู้เชี่ยวชาญสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ทางคณะทำงานดำเนินงานฯ ได้เตรียมจัดทำแก้วที่ระลึก โดยท่านสามารถเลือกลายอิงตามปีเกิด - 12 นักษัตร ในแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ทันที (แก้ว 1 ใบ/การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 Cop)
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา