โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Lanna sharing ในหัวข้อ “เทคนิคงานหลังพิมพ์สำหรับเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ ให้ โดดเด่น” ในรูปแบบออนไลน์ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Lanna sharing ในหัวข้อ “เทคนิคงานหลังพิมพ์สำหรับเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ ให้ โดดเด่น” ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มีนาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และทีมงาน "Lanna sharing มทร.ล้านนา

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Lanna sharing

ในหัวข้อ “เทคนิคงานหลังพิมพ์สำหรับเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ ให้ โดดเด่น”

 

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช คำแปน

อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

หัวข้อการบรรยาย:

  •  ระบบการพิมพ์กับการเพิ่มมูลค่าและตกแต่งบนบรรจุภัณฑ์
  •  เทคนิคงานตกแต่งผิวหน้าบรรจุภัณฑ์
  • เทคนิคงานแปรรูปบนบรรจุภัณฑ์

ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2244508470?pwd=T1Q2c0NndU54cmtYeThOaW5QRlJSZz09

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://forms.gle/4s1UHZKZukdz3j63A

 

ด่วน รับจำนวนจำกัด!!!!

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา