โลโก้เว็บไซต์  ขยายเวลารับบทความ แนวปฏิบัติที่ดี โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( RMUTL Good Practice Award 2021) | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขยายเวลารับบทความ แนวปฏิบัติที่ดี โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( RMUTL Good Practice Award 2021)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขยายเวลารับบทความแนวปฏิบัติที่ดี โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2021) ตั้งแต่วันนี้ - 8 สิงหาคม พ.ศ.2564

 

ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี

ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี (ขยายเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 8 สิงหาคม 2564 

 

 

ดาว์นโหลดเอกสาร “แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 รายละเอียดโครงการ [ https://km.rmutl.ac.th/activity/1547-2021-0709 ]
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา