โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2564 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 พฤษภาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 322 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams สรุปผลการดำเนินงานการเสวนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ประเด็น การติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

 

เอกสารดาวน์โหลด

  1. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564
  2. วาระการประชุม ครั้งที่ 4/2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา