โลโก้เว็บไซต์ ส่งไฟล์เอกสาร งานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ส่งไฟล์เอกสาร งานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี 2567


งานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี 2567

[[ ดูผลการส่งไฟล์เอกสาร ]]

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

แผนการดำเนินงาน

แบบข้อเสนอโครงการ

รายงานความก้าวหน้า

 • [[ ส่งไฟล์เอกสารที่นี่ ]]

 • ระยะที่ 1 ส่งสิ้นเดือน พ.ค. 2567 
  ระยะที่ 2 ส่งสิ้นเดือน มิ.ย. 2567  
 • ระยะที่ 3 ส่งสิ้นเดือน ก.ค. 2567  
 •  

แนวปฏิบัติที่ดี

 • [[ ส่งไฟล์เอกสารที่นี่ ]] 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

 • [[ ส่งไฟล์เอกสารที่นี่ ]] 

 

 

 

 

 

 

คลิปองค์ความรู้/เทคนิค/แนวปฏิบัติ

 • [[ ส่งไฟล์เอกสารที่นี่ ]] 

เอกสารอื่นๆ

 • [[ ส่งไฟล์เอกสารที่นี่ ]] 
...

...

 • ... 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา